VACCINATIONER OG PRISER

Andre vaccinationer

Pris: kr. 150,- pr. gang. pr. person

Attester

Kørekortattest 600,00 kr. pr. 01.09.2014
Attesttaksterne er inklusive 25% moms.
Øvrige attester honoreres iflg overenskomst efter tidsforbrug.

Gruppe II i sygesikringen
samt udlændinge uden gyldig legitimtion

Konsultation 700kr. 
   

Blod- og urinprøver m.v. betales herudover