VEJLEDNINGER OMKRING SYGE BØRN

Børnelægerne i Region Midt har udarbejdet forældrevejledninger om de hyppigste børnesygdomme. Forældrevejledningerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Herning, Randers, Skejby og Viborg børneafdelinger.
 
Vejledningerne anvendes af sundhedsplejersker, praktiserende læger, vagtlæger og personalet på børneafdelingerne i Region Midtjylland. Vejledningerne revideres årligt.
 
Ved at klikke her kan du læse om følgende tilstande: